KAKO PRIJEĆI GRANICU

navodnik

Kad si se uputio prema međi, moraš preći granicu.

navodnik

Iako je granica, stvarna ili zamišljena, pretpostavljena da zaustavi prolaz, postoje ljudske aktivnosti koje podrazumijevaju prelazak preko granica. Razmjena dobara ili trgovina nagnat će čak i dvije sukobljene skupine ljudi na prekograničnu komunikaciju. Pogranične pak zone imaju svoje specifične ekonomije koje ljudima nastanjenima u njima omogućavaju preživljavanje u uvjetima koji su često diktirani latentnim stanjem sukoba ili čak rata. Ekonomija je granice vrlo često povezala s ilegalnim uvozom ili izvozom robe te pojačanim nadzorom. Granična područja često su i područja povlaštenih carina kako bi se poticala prekogranična trgovina.

Prelazak granice

navodnik

Važno je da na granici postoje čovjek i čovječnost.

navodnik

Granicu čini uređen niz oznaka koje jasno određuju državni teritorij u prostoru pa time i načine ponašanja. Kretanje ljudi ovdje je strogo nadzirano i legalno je moguće samo na naznačenim graničnim prijelazima s državnim oznakama, carinom, carinicima i graničnom policijom. Na toj se točki provjerava identitet ljudi i njihove namjere, njihove osobne stvari i sve ono što sa sobom nose.

Mnogobrojne su anegdote i primjeri problema na koje su pojedinci nailazili pri prelasku granice i pribavljanju valjanih osobnih dokumenata. U razdoblju između dvaju svjetskih ratova su se stanovnici Rijeke i njezine okolice svakodnevno susretali s prelaskom državne granice između Kraljevine Italije i Kraljevine Jugoslavije. Bio je to za mnoge pravi život na granici.

Ekonomija granice

navodnik

Gospodarstvo je umjetnost iskorištavanja života. Ljubav prema gospodarstvu temelj je svih vrlina.

navodnik

Gospodarski je razvoj grada uz Rječinu bio temeljen na prekomorskoj trgovini i robom, pa tako i onom koja je dolazila iz zaleđa. Stoga je uvijek ovisio o političkim zbivanjima kako na Jadranu tako i u kontinentalnoj Hrvatskoj. Upravo su prodori Osmanlija iz Bosne preko Like, zaleđa Rijeke i dalje prema Kranjskoj i Furlaniji u 15. i 16. stoljeću zaustavili trgovačke karavane koje su stoljećima dovozile i odvozile robu u Riječku luku. Zategnuti odnosi između Habsburgovaca, pod čijom je upravom bila Rijeka i njeno zaleđe te obala od Brseča do Karlobaga, i Venecije, koja je gospodarila ostatkom istočnojadranske obale i otocima, blokirali su pomorsku povezanost Riječke luke. Česti sukobi nanosili su štetu ljudima s obiju strana granice, mletačkim i habsburškim podanicima. No, ratovi su samo epizode u povijesti dugog trajanja i suživota pri čemu je razmjena dobara jača od svih sukoba. Rijeka je glavno trgovačko središte ratnim plijenom senjskih uskoka kao i mjesto njihove opskrbe namirnicama. Roba, kao i robovi koji se ovdje prodaju bez vlastite volje dovučeni iz nekih krajeva pod Osmanlijama, prodavani su za kućnu ispomoć u Rijeci ili dalje u Italiji. Nažalost, trgovina ljudima, iako odavno ilegalna, nije prestala postojati. Zbog nesretnih su okolnosti mnoga djeca, žene i muškarci i danas pretvoreni u robu koja se prodaje preko granice. Trafficking je još uvijek neiskorijenjena crna ekonomija koja ne poznaje granice i ničiji joj život nije svet.

Krijumčarenje i šverc

navodnik

U životu nisam ništa prokrijumčario. I zašto me onda dok prilazim carinskim preprekama prati takav nelagodan osjećaj krivnje?

navodnik

Uz legalne načine prelaska granice, neminovno su se, kao pokušaji zaobilaženja državne kontrole, razvili krijumčarenje i šverc. S jedne su strane primjeri pojedinaca koji su radi kvalitete vlastite egzistencije kriomice prenosili robu, nužnu za bolji život, poput osnovnih životnih namirnica, ali i „malih životnih zadovoljstava“ koje sa svoje strane granice nisu uspijevali pribaviti. Takvim je brojnim osobnim iskustvima obilježen život na ovom području, osobito u 20. stoljeću. S druge su strane pak primjeri organiziranog prijenosa robe preko granice radi stjecanja značajnog profita. Danas, nažalost više no ikad, svjedočimo najdramatičnijim primjerima šverca – ilegalnog prevoženja ljudi preko granice za veliku dobit, pri čemu se iskorištavaju njihove nesretne sudbine. Kako je profit pobijedio Čovjeka?

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content