IMPRESUM

IZLOŽBA

GRANICE – IZMEĐU REDA I KAOSA

Organizator: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Autori izložbe: Marko Badurina, Margita Cvijetinović, Ana Golja, Vana Gović, Tamara Mataija, Nikša Mendeš, Ivo Mileusnić, Tea Perinčić, Ivana Šarić Žic, Jasna Ujčić Grudenić

Autorice edukativnih programa: Denis Nepokoj, Andrea Samaržija

Dizajn izložbe: Sanjin Kunić, Nikolina Radić Štivić

Recenzentice: Ana Panić, Kaja Širok

Lektura: Ivana Marinčić

Prijevod na engleski jezik: Jelena Celcer, Tanja Tomaš, Edo Bosnar

Lektura engleskog jezika: Vladivoj Lisica, Apostrof

Fotografije: arhiva PPMHP-a, Petar Fabijan, Rino Gropuzzo, Željko Stojanović, Branko Kukurin, Shutterstock

On line postav izložbe: Digital experience

Odnosi s javnošću: Denis Nepokoj

Administracija: Natalie Luić

Izložba je financirana sredstvima Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije kao dio programskog pravca „Doba moći“ u okviru Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020.

Na suradnji i pomoći pri organizaciji i realizaciji izložbe zahvaljujemo: Dubioza kolektivu, udruzi Dugine obitelji, Salome, Benediktu Peraku i Laboratoriju za istraživanje kulturne složenosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Kazalištu lutaka Rijeka, Aljazeeri Balkans, Christianu Grailachu i Zavičajnom muzeju Drenove, Jeleni Celcer i Filmeriji, UABA Kastav.

Svi predmeti predstavljeni na ovoj izložbi su iz fundusa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka osim ako drugačije nije navedeno.

Sve korištene fotografije vlasništvo su Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, te se bez pismene dozvole ne smiju ni u koje svrhe koristiti ili reproducirati.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content