navodnik

"Granica" je najnejasniji metaforički koncept u današnjim društvenim i kulturnim znanostima.

navodnik

Granica je međa, barijera između „mene” i „onoga oko mene“ – bliskoga i tuđega, intimnoga i javnoga, sigurnoga i nesigurnoga, centra i periferije, bogatih i siromašnih, većine i manjine, ono između “nas” i “njih”. Granica marginalizira ili stavlja u periferiju sve što nije u središtu, dijeli etablirane od “autsajdera”. To je zamišljena crta koja se ritualno poštuje, no u praksi se često manifestira i u fizičkome obliku, ovisno o onome od čega se “ograđuje” ili prema čemu se odnosi.

Generira li granica red ili kaos, je li ona nužnost ili prisila?

MOJE TIJELO – MOJA JEDINA GRANICA?

navodnik

Jednom kad prihvatimo svoja ograničenja, mi ih prelazimo.

navodnik
navodnik

Granice svojih vizija često smatramo granicama svijeta.

navodnik
navodnik

Samo tragači otkrivaju istinu, blago, sebe i svjetove.

navodnik
navodnik

Jezik je cestovna karta kulture. Govori nam otkud ljudi dolaze i kamo odlaze.

navodnik
navodnik

Granica je zamišljena crta između dviju država, koja odvaja zamišljena prava jedne od zamišljenih prava druge.

navodnik
navodnik

Kad si se uputio prema međi, moraš preći granicu.

navodnik
navodnik

Treći svijet kuca na vrata Europe i ulazi u nju čak i ako se Europa s time ne slaže.

navodnik
navodnik

Kao što prirodni okoliš ovisi o biološkoj raznolikosti, ljudski okoliš ovisi o kulturnoj raznolikosti, jer nijedna civilizacija ne obuhvaća sve duhovne, etičke i umjetničke mogućnosti.

navodnik
Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content